DADESS

Anàlisi de sòcies

Totes les cooperatives han d’evolucionar des de les campanyes de comunicacions massives, cap a enfocaments més directes i personalitzats, per millorar les relacions amb les seves sòcies.

Això requereix aplicar models d’atracció, que ens permeten identificar aquelles usuàries amb més probabilitat de convertir-se en sòcies, i una segmentació comportamental per ajudar a detectar quin tipus de producte i/o servei ofereix a cada sòcia potencial i identificar per endavant aquelles sòcies amb un risc elevat de defecció per optimitzar les campanyes de retenció.

DADESS té una àmplia experiència en la creació de models de segmentació de sòcies/usuàries i en el desenvolupament de models que cobreixen tot el cicle de vida, des de donar-se d’alta fins a la retenció i recuperació i la fidelització.