DADESS

"Small Data"

Creiem que innovació no es crea d’inversió sinó amb valors. Les dades que generen les entitats de mercat social encara que siguin petites, tenen un impacte molt valuós.

A DADESS treballem amb metodologies científiques per extreure la quantitat més gran d’informació i de sentit. Apliquem mètodes estadístiques per modelar les vostres activitats, per poder definir els indicadors més importants per la vostra activitat.

Estem encantades de treballar amb les entitats d’economia solidària a l’inici de la seva vida, ajudem amb la creació d’indicadors i el flux del cicle de vida dels serveis. Amb aquestes metodologies, les entitats poden validar les hipòtesis sobre la seva activitat comercial o social; i si cal, poden implementar els canvis necessaris amb agilitat.