DADESS

Optimizació de la taxa de conversió

Veiem que un dels efectes de la crisi actual causada pel COVID19 ha sigut la digitalització dels serveis i les vendes, mitjançant formularis a la web i les pàgines d’e-comerç. Això aplica a l’economia social i solidària també. Però com podem crear una experiència òptima per les nostres visitants?

A DADESS implementem tècniques avançades d’anàlisi de dades per detectar colls d’ampolla a la ruta de les visitants a les pàgines de web; a més dissenyem experiments per quantificar i racionalitzar els canvis proposats per millorar l’experiència de les visitants. És a dir optimitzar les conversions, sigui vendes d’e-comerç o omplint el formulari d’alta o d’incidència.