Dades i algoritmes pel consum responsable i la inclusió social

Treballem en el mercat social amb criteris socials per a que els projectes d'economia solidària i social puguin creixer

Anàlisi de sòcies

Totes les cooperatives han d’evolucionar des de les campanyes de comunicacions massives, cap a en...

Gestió d'ingressos

La gestió dels ingressos consisteix en l’adaptació dinàmica dels preus de béns i serveis per tal ...

Definició i seguiment d'indicadors

Entitats que treballen amb els recursos d’administració pública han de justificar la seva activit...

"Small Data"

Creiem que innovació no es crea d’inversió sinó amb valors. Les dades que generen les entitats de...

Solucions a mida

A DADESS parlem el vostre idioma, el idioma de mercat social, i ens centrem en els reptes específ...

Optimizació de la taxa de conversió

Veiem que un dels efectes de la crisi actual causada pel COVID19 ha sigut la digitalització dels ...